top of page
7köznapipszichologia-23845-Edit.jpg

Vén
Bernadett

KRE_logo_A4_magyar_edited.jpg
relaxacio_logo_header2.png
debreceni egyetem.png
7köznapi pszichológia (1).jpg
Oláh Julianna | Online Ingyenes Pszichológiai Konzultáció | Égisz Pszichológia Műhely

Vén Bernadett vagyok, okleveles pszichológus.

A pszichológia számomra keresztrejtvényfejtés, a kirakós darabkáinak összegyűjtése, majd összeillesztése. Az emberi lélek egyediségének, működésének izgalmas világa, annak megértése, feltárása motivál mindennapi munkámban.

Rendszerszemléletben gondolkodom, amely azt jelenti, hogy a páciens problémáját nem önmagában, hanem a körülményeket, közvetlen és közvetett környezeti tényezőket megismerve értelmezem. Hitvallásom szerint a különböző pszichológiai iskolák, módszerek együttes alkalmazásával érhető el eredményes változás, a páciens személyiségéhez igazodva. Ahhoz, hogy ezt hatékonyan végezzem, a folyamatos önfejlesztésben hiszek. Módszerspecifikus képzéseken, egyéni - és csoportos önismeretben is folyamatosan részt veszek.

Virginia Satir is megfogalmazza, hogy az élet nem mindig úgy alakul, ahogyan mi azt szeretnénk, ahogy az szerintünk nekünk jó lenne.

„Az élet nem olyan, amilyennek lennie kell, hanem olyan, amilyen. Az, ahogyan megbirkózol vele jelenti a különbséget." Virginia Satir

A gondolat számomra jelenti egyrészt az élet okozta nehézségeket, azok elfogadását, másrészt a legfontosabbat, az azokkal való megküzdésünk hogyanját. Meggyőződésem, hogy mindannyiunkban megvannak azok az erőforrások, amelyek segítségével el tudjuk érni céljainkat, le tudjuk győzni a szembe jövő akadályokat. Pszichológusként az a célom, hogy az aktuális életnehézségekkel hozzám fordulókkal közösen tárjuk fel ezeket az erőforrásokat a páciens saját tempójában. Ehhez a legfontosabbnak azt tartom, hogy a pácienssel közösen kialakuljon az elfogadó, biztonságos, kölcsönös bizalmon alapuló kapcsolat, amelyben megoszthatóvá, megélhetővé, kifejezhetővé válnak a nehezebb érzelmi állapotok is.

Különösen az alábbi kérdésekben tudok támogatást nyújtani:

 • Stresszhelyzetek megfelelő kezelése

 • Önismeret

 • Életvezetési tanácsadás

 • Családi, párkapcsolati elakadások, ismétlődő nehézségek

 

Magyar nyelven vállalok klienseket.

Szakmai háttér

Pszichológiai tanulmányaim befejezését követően két évig dolgoztam a Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat érdi tagintézményében, ahol a szakértői bizottság tagjaként vizsgálatokat végeztem, mellette pedig pszichológiai tanácsadással foglalkoztam gyermekekkel, serdülőkkel, szüleikkel egyaránt.  

 

Második éve iskolapszichológusként tevékenykedem egy általános iskolában, ahol leginkább a szorongás, családi nehézségek kezelése, serdülőkori problémák, az önbizalom növelése jelentik a mindennapi munkámat.

Egyetemi tanulmányaim mellett elvégeztem a Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület autogén tréning módszerspecifikus képzését. Jelenleg a Magyar Családterápiás Egyesület családterapeuta képzésének szupervíziós szakaszában képződöm.

Alapítója vagyok a 7köznapi pszichológia blognak is, ahol pszichológiai témájú cikkek írásával foglalkoztam.

 • Szakmai elismerések
  Új Nemzeti Kiválóság Program 2017 Új Nemzeti Kiválóság Program 2018 Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (korábbi nevén Köztársasági Ösztöndíj) 2019 Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (korábbi nevén Köztársasági Ösztöndíj) 2017
 • Publikációk
  Oláh J., Koronczai B.: Gender differences in the relationship between religion/spirituality, well-being and depression [Nemi különbségek a vallásosság és spiritualitás jólléttel és depresszióval való kapcsolatában]. Psychiatria Hungarica, 2020 Oláh, J. (2019). ,, Mindezek ellenére se hagynám el a hitemet - Vallásosság és spiritualitás észlelt előnyeiről és hátrányairól kibontakozó felnőttkorban.l ["In spite of all this, I would not abandon my faith "- About the perceived advantages and disadvantages of spirituality/religiousness in emerging adulthood.] in Adsumus XVIII. - Tanulmányok a XX. Eötvös Konferencia előadásaiból, 2020, Budapest Oláh, J. : Spiritualitás és vallásosság kapcsolata a jólléttel serdülők körében [Link between spirituality/religiousness and well-being among adolescents] in Adsumus XVII. - Tanulmányok a XIX. Eötvös Konferencia előadásaiból. 2019, Budapest Oláh J., Erdélyi B.: Serdülők depressziós tünetei és jólléte a spiritualitás és vallásosság vonatkozásában. [Depressive symptoms, well-being, and spirituality among adolescent students] in X. Studia Ignatiana. 2018, Budapest Oláh, J. : Megküzdési mechanizmusok sclerosis multiplex esetén [Defense mechanisms in multiplex sclerosis] in X. Studia Ignatiana. 2018, Budapest Oláh, J. : Hogyan áldozat a magyar? A magyar kollektív áldozati hiedelmek kvalitatív vizsgálata nemzetközi minták tükrében. [How can we be a victim? National comparative qualitative research of the Hungarian collective victim-beliefs] in Juhász D., Farkas F., Szűcs B. (eds.): Adsumus XVI. - Tanulmányok a XVIII. Eötvös Konferencia előadásaiból. 2017, Budapest
 • Előadások
  Oláh, J.,Koronczai, B. : How does religiosity affect your life? Gender differences among young adults - A qualitative, explorative study. International Association for the Psychology of Religion Annual Conference, Gdansk, PO, 2019.09.02. Oláh, J.: Gender-specific spirituality - Mental health relationship among Hungarian adolescents. Society for Personal and Social Psychology Annual Meeting, Psychology of Religion and Spirituality Pre-Conference, US, OR, Portland 07.02.2019 Oláh J.: Spiritualitás és vallásosság hatásai a jóllétre serdülők körében. XIX. Eötvös Konferencia, Budapest (The effect of spirituality and religiousness on adolescents well-being.) 21.04.2018 Erdélyi, B., Oláh, J.: Magyar serdülők spiritualitásának és vallásosságának multidimenziós vizsgálata. XV. Jedlik Ányos Szakmai Napok:,Veszprém (Multidimensional investigation of adolescents spiritual and religious beliefs in Hungary) 19.04.2018 Szabó, Zs., Oláh, J., Miasnikov, G., Mészáros, N. : Nem tudom, mi kárpótolhatná a magyar nemzet lelkét a 20. századért- kollektív áldozati hiedelmek. Hungarian Psychological Association XXIV. Scientic Congress (talk) 03.06. 2017 Oláh, J. & Miasnikov, G.: Hogyan áldozat a magyar?- A kollektív áldozati hiedelmek kvalitatív vizsgálata. ,,Változó világ, változó társadalom interdiszciplináris hallgatói konferencia. ,,Changing world, changing society interdisciplinary student conference (How Hungarian is a victim? Investigation of the Hungarian collective victim-beliefs) (talk) 11.05.2017 Oláh, J. : Miként áldozat a magyar?- A kollektív áldozati hiedelmek kvalitatív vizsgálata nemzetközi minták tükrében. XVIII. Eötvös Konferencia. -XVIII. Eotvos Conference- interdisciplinary student conference 28. 04. 2017
Magnified Grass

Fordulj hozzám bizalommal!

bottom of page