top of page
Oláh Julianna | Online Ingyenes Pszichológiai Konzultáció | Égisz Pszichológia Műhely

Oláh Julianna 

Oláh Julianna | Online Ingyenes Pszichológiai Konzultáció | Égisz Pszichológia Műhely
Oláh Julianna | Online Ingyenes Pszichológiai Konzultáció | Égisz Pszichológia Műhely
Oláh Julianna | Online Ingyenes Pszichológiai Konzultáció | Égisz Pszichológia Műhely
Oláh Julianna | Online Ingyenes Pszichológiai Konzultáció | Égisz Pszichológia Műhely
Oláh Julianna | Online Ingyenes Pszichológiai Konzultáció | Égisz Pszichológia Műhely
Oláh Julianna | Online Ingyenes Pszichológiai Konzultáció | Égisz Pszichológia Műhely

A kliensekkel való munka számomra mindig egy nagy megtiszteltetés, hiszen valaki megbízik bennem, kaput nyit a belső világához, sebezhetővé válik és engedi, hogy bepillantást nyerjek a fejlődésébe. Igyekszem erre a megtiszteltetésre méltóan kísérni az ügyfeleim: személyük iránti mély tisztelettel, a legmagasabb szintű emberi, szakmai és tudományos felkészültséggel, személyre szabottan.

 

Hiszek abban, hogy minden pszichológiai tanácsadás egyedi folyamat, amely során pont a kliens különlegessége bontakozik ki. Emiatt személyközpontú, szimbólumterápiás, relaxációs és kognitív viselkedésterápiás módszertani ismereteim közül a kliens és a terápiás kapcsolat igényeihez adott pillanatnban leginkább passzoló, leginkább hatékony elemeket váltakozva alkalmazom. Hiszem, hogy minden terápiás változás alapja a feltétel nélküli elfogadás, mély empátia és kölcsönösen hiteles jelenlét. Büszke vagyok rá, hogy úgy érzem, ezt minden hozzám forduló kliensnek meg tudom adni.

Magyarul és angolul vállalok klienseket.

Szakmai háttér

A hozzám fordulókkal szembeni kötelességemnek tartom, hogy a legkorszerűbb szakmai ismeretekkel rendelkezzem. Ezek elsajátítására állandóan törekszem, ezért végeztem el az ELTE-n folyó egyetemi képzésem mellett szakkollégiumi tanulmányokat, kerestem önkéntes lehetőségeket, adtam kortárssegítő tanácsadást, módszerspecifikus képzéseket végeztem el, autogén trénerként dolgoztam, kutatásokat végeztem, magyar és nemzetközi konferenciákon adtam elő és publikáltam.

 

Magyar pszichológia tanulmányaim után szerettem volna egy pszichológiai, pszichiátriai kutatások és tudástermelés élvonalában lévő egyetemen is bővíteni az ismereteim, ezért a King’s College London egyetem klinikai pszichológiára szakosodott mesterképzését végeztem el. Közben egy pszichiátriai klinikán dolgoztam pszichózissal és személyiségzavarral küzdő betegekkel a legmodernebb pozitív pszichológiai és kognitív viselkedésterápiás módszerekkel.

 

2020 óta a londoni egyetem pszichózis tanszékén végzem PhD képzésemet a Centre for Doctoral Training in Data-Driven Health ösztöndíj támogatásával, ahol pszichotikus megbetegedések automatizált, beszéd alapú diagnosztikája és előrejelzése a kutatási projektem. Emellett az Égisz alapítójaként, pszichológusaként, egy mentálhigiénés applikációt fejlesztő start-up szakmai és kutatási vezetőjeként dolgozom. A Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumban és a King's College London Psychiatric Research MSc kurzusán oktatok.

  • Szakmai elismerések
    Új Nemzeti Kiválóság Program 2017 Új Nemzeti Kiválóság Program 2018 Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (korábbi nevén Köztársasági Ösztöndíj) 2019 Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (korábbi nevén Köztársasági Ösztöndíj) 2017
  • Publikációk
    Oláh J., Koronczai B.: Gender differences in the relationship between religion/spirituality, well-being and depression [Nemi különbségek a vallásosság és spiritualitás jólléttel és depresszióval való kapcsolatában]. Psychiatria Hungarica, 2020 Oláh, J. (2019). ,, Mindezek ellenére se hagynám el a hitemet - Vallásosság és spiritualitás észlelt előnyeiről és hátrányairól kibontakozó felnőttkorban.l ["In spite of all this, I would not abandon my faith "- About the perceived advantages and disadvantages of spirituality/religiousness in emerging adulthood.] in Adsumus XVIII. - Tanulmányok a XX. Eötvös Konferencia előadásaiból, 2020, Budapest Oláh, J. : Spiritualitás és vallásosság kapcsolata a jólléttel serdülők körében [Link between spirituality/religiousness and well-being among adolescents] in Adsumus XVII. - Tanulmányok a XIX. Eötvös Konferencia előadásaiból. 2019, Budapest Oláh J., Erdélyi B.: Serdülők depressziós tünetei és jólléte a spiritualitás és vallásosság vonatkozásában. [Depressive symptoms, well-being, and spirituality among adolescent students] in X. Studia Ignatiana. 2018, Budapest Oláh, J. : Megküzdési mechanizmusok sclerosis multiplex esetén [Defense mechanisms in multiplex sclerosis] in X. Studia Ignatiana. 2018, Budapest Oláh, J. : Hogyan áldozat a magyar? A magyar kollektív áldozati hiedelmek kvalitatív vizsgálata nemzetközi minták tükrében. [How can we be a victim? National comparative qualitative research of the Hungarian collective victim-beliefs] in Juhász D., Farkas F., Szűcs B. (eds.): Adsumus XVI. - Tanulmányok a XVIII. Eötvös Konferencia előadásaiból. 2017, Budapest
  • Előadások
    Oláh, J.,Koronczai, B. : How does religiosity affect your life? Gender differences among young adults - A qualitative, explorative study. International Association for the Psychology of Religion Annual Conference, Gdansk, PO, 2019.09.02. Oláh, J.: Gender-specific spirituality - Mental health relationship among Hungarian adolescents. Society for Personal and Social Psychology Annual Meeting, Psychology of Religion and Spirituality Pre-Conference, US, OR, Portland 07.02.2019 Oláh J.: Spiritualitás és vallásosság hatásai a jóllétre serdülők körében. XIX. Eötvös Konferencia, Budapest (The effect of spirituality and religiousness on adolescents well-being.) 21.04.2018 Erdélyi, B., Oláh, J.: Magyar serdülők spiritualitásának és vallásosságának multidimenziós vizsgálata. XV. Jedlik Ányos Szakmai Napok:,Veszprém (Multidimensional investigation of adolescents spiritual and religious beliefs in Hungary) 19.04.2018 Szabó, Zs., Oláh, J., Miasnikov, G., Mészáros, N. : Nem tudom, mi kárpótolhatná a magyar nemzet lelkét a 20. századért- kollektív áldozati hiedelmek. Hungarian Psychological Association XXIV. Scientic Congress (talk) 03.06. 2017 Oláh, J. & Miasnikov, G.: Hogyan áldozat a magyar?- A kollektív áldozati hiedelmek kvalitatív vizsgálata. ,,Változó világ, változó társadalom interdiszciplináris hallgatói konferencia. ,,Changing world, changing society interdisciplinary student conference (How Hungarian is a victim? Investigation of the Hungarian collective victim-beliefs) (talk) 11.05.2017 Oláh, J. : Miként áldozat a magyar?- A kollektív áldozati hiedelmek kvalitatív vizsgálata nemzetközi minták tükrében. XVIII. Eötvös Konferencia. -XVIII. Eotvos Conference- interdisciplinary student conference 28. 04. 2017
Magnified Grass

Fordulj hozzám bizalommal!

bottom of page