top of page
2023-09-01 01_edited.jpg

Szabó Szabolcs

Oláh Julianna | Online Ingyenes Pszichológiai Konzultáció | Égisz Pszichológia Műhely

Vajon az embernek, ha nem tudja, hogy kicsoda, nem kötelessége önmagát megkeresnie? - kérdezi tőlünk Hamvas Béla. Munkám során az a gondolat vezérel, hogy klienseimet az önmagukhoz vezető úton elkísérjem. Mindenkinek szüksége lehet egy társra, aki biztonságot jelent az utazás során és átsegít a nehéz pontokon. Hiszem, hogy a megfelelő kísérővel minden ember képes önmagát megvalósítani.

Szakmai háttér

Alap- és mesterdiplomámat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szereztem. Egyetemi éveim alatt kezdtem el az emberi élet szélsőségeit elszenvedők felé fordulni, ezért otthontalan emberek közt és szegregátumokban végeztem önkéntes munkát. Szakmai identitásomat és látásmódomat azóta is áthatja az itt megszerzett tapasztalat és rugalmasság. Diplomám megszerzése után is kerestem az ehhez hasonló lehetőségeket, ezért jelenleg a Félúton Alapítványnál szenvedélybetegeknek és hozzátartozóiknak nyújtok segítséget a függőség leküzdéséhez. A szaktudásom gyarapítása és kompetenciáim folyamatos bővítése miatt 2023 szeptembere óta felnőtt klinikai szakpszichológus képzésben veszek részt a Pécsi Tudományegyetemen.

Aktuális képzésem miatt jelentős hatással van rám a pszichodinamikus gondolkodás, így az ülések során nagy figyelmet fordítok a terápiás kapcsolatban és a résztvevőkben végbemenő események tudatosítására valamint a múltban lezajlott események jelenbeli hatásaira. A segítségnyújtás leghatékonyabb elemének magát a minőségi kapcsolódást tartom, ezért jelenlétemmel igyekszem az empátia, a feltétel nélküli elfogadás és a hitelesség hármasát képviselni.

Magyar nyelven vállalok klienseket.

Amilyen témákban segíthetek:

  • függőségből vagy problémás szerhasználatból való felépülés

  • függő vagy más módon diszfunkcionális családban való felnövés nehézségei

  • önértékelés, önbizalom fejlesztése

  • depresszív panaszok enyhítése

  • stresszkezelés

  • életvezetési nehézségek

  • szupportív terápia, énerő növelése

  • önismeret elmélyítése

  • pszichoedukáció

Afternoon Light

Fordulj hozzám bizalommal!

bottom of page