top of page
IMG_7203.CR2

Sárga

Noémi

KRE (1).jpg
vikote logo .png
iscte logo.png
mCSE logo.jpeg
Oláh Julianna | Online Ingyenes Pszichológiai Konzultáció | Égisz Pszichológia Műhely

A klienseimet abban segítem, hogy megtalálják belső erőforrásaikat az önmagukkal folytatott munka során, hogy egy kiegyensúlyozottabb életet élhessenek testileg és lelkileg. Hiszem, hogy a változáshoz vezető út a változtatás igényének a felismerésével kezdődik. Az önismereti munkához nagy bátorságra van szükség, hiszen ezzel vállaljuk a mély önvizsgálatot, a hibák és elakadások feltárását. Meggyőződésem, hogy a viselkedés mozgatórugóinak és ismétlődő mintáinak a felismerése az első lépés a változtatáshoz és már ezeknek a sémáknak a felismerése pozitív hatásokat tud kiváltani. Munkámat pszichodinamikus, rendszerszemléletű, sématerápiás módszerekkel és személyközpontú megközelítésben végzem. Gyakran alkalmazom az autogén tréning módszert klienseimmel, akik így egy olyan módszert kapnak a kezükbe, amely mindig  velük van a nehéz helyzetekben. Az alkalmazott módszereket mindig a klienseim igényeihez igazítom, és az ő visszajelzésükre hagyatkozom, hogy milyen módszert érzik hozzájuk leginkább közelállónak és hatékonynak.

Angolul és magyarul vállalok klienseket. Valamint serdülőket kizárólag szülői  beleegyezéssel tudok fogadni.

Szakmai háttér

Szakmai kötelességemnek érzem, hogy a hozzámfordulókat magas szinten és hozzájuk leginkább illő módszerekkel és tudással tudjam segíteni, ezért folyamtosan képzem magam. Valamint elengedhetelennek tartom a saját önismereti folyamtom, így kb. 300 óra önismerettel rendelkezem.

Károli Gáspár Református Egyetemen végeztem okleveles pszichológusként. A tanulmányaim egy részét a lisszaboni ISCTE egyetemen végeztem interkultúrális pszichológia szakon. Autogén tréning gyakorlatvezetői végzettségemet a Magyar Szimbólumterápiás Egyesületnél szereztem meg, a módszerrel egyéni és csoportos formában is dolgozom, amellyel hatékonyan csökkenthető  a stressz és szorongás, valamint a pszichoszomatikus betegségek enyhítésésre tudományosan bizonyítottan az egyik leghatékonyabb módszer. Továbbképzést végeztem a NANE egyesületnél, amely segítségével a bántalmazott kapcsolatot elszenvedőket tudom segíteni a kilépés és a feldolgozás útján. A Magyar Családterápiás Egyesületnél képzésben lévő pár-és családterapeutaként a hozzámfordulókat családi konfliktusok és párkapcsolati nehézségekben segítem rendszerszemlélettel. A VIKOTE sémakonzultáns képzéseben veszek részt, így szupervízió mellett sématerápiás eszközökkel dologzom a munkám során. 2021-ben megkezdtem tanulmányaimat a Debreceni Egyetem klinikai szakpszichológusi képzésében.

2020-tól több évig a Református EGYMI-nél dolgoztam pszichológusként, ahol serdülőkkel végeztem nevelési tanácsadói valamint pszichoedukációs munkát. Munkám során leginkább fiatal felnőttekkel, serdülőkkel, családokkal és párokkal dolgozok.

A hozzám fordulóknak különösen az alábbi kérdésekben tudok támogatást nyújtani: 

 • stresszkezelés

 • szorongásoldás

 • autogén tréning elsajátítása

 • belső erőforrások növelése

 • önismereti igény

 • önértékelés fejlesztése

 • párkapcsolati problémák

 • életvezetési nehézségek

 • kapunyitási pánik

 • pályaválasztás

 • kommunikációs zavarok, konfliktuskezelés

 • külföldi életből adódó nehézségek (beilleszkedés, honvágy)

 • interkulturális párkapcsolati  nehézségek

 • külföldről való hazaköltözés esetén visszailleszkedési nehézségek (reverse culture shock)

 • Szakmai elismerések
  Új Nemzeti Kiválóság Program 2017 Új Nemzeti Kiválóság Program 2018 Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (korábbi nevén Köztársasági Ösztöndíj) 2019 Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (korábbi nevén Köztársasági Ösztöndíj) 2017
 • Publikációk
  Oláh J., Koronczai B.: Gender differences in the relationship between religion/spirituality, well-being and depression [Nemi különbségek a vallásosság és spiritualitás jólléttel és depresszióval való kapcsolatában]. Psychiatria Hungarica, 2020 Oláh, J. (2019). ,, Mindezek ellenére se hagynám el a hitemet - Vallásosság és spiritualitás észlelt előnyeiről és hátrányairól kibontakozó felnőttkorban.l ["In spite of all this, I would not abandon my faith "- About the perceived advantages and disadvantages of spirituality/religiousness in emerging adulthood.] in Adsumus XVIII. - Tanulmányok a XX. Eötvös Konferencia előadásaiból, 2020, Budapest Oláh, J. : Spiritualitás és vallásosság kapcsolata a jólléttel serdülők körében [Link between spirituality/religiousness and well-being among adolescents] in Adsumus XVII. - Tanulmányok a XIX. Eötvös Konferencia előadásaiból. 2019, Budapest Oláh J., Erdélyi B.: Serdülők depressziós tünetei és jólléte a spiritualitás és vallásosság vonatkozásában. [Depressive symptoms, well-being, and spirituality among adolescent students] in X. Studia Ignatiana. 2018, Budapest Oláh, J. : Megküzdési mechanizmusok sclerosis multiplex esetén [Defense mechanisms in multiplex sclerosis] in X. Studia Ignatiana. 2018, Budapest Oláh, J. : Hogyan áldozat a magyar? A magyar kollektív áldozati hiedelmek kvalitatív vizsgálata nemzetközi minták tükrében. [How can we be a victim? National comparative qualitative research of the Hungarian collective victim-beliefs] in Juhász D., Farkas F., Szűcs B. (eds.): Adsumus XVI. - Tanulmányok a XVIII. Eötvös Konferencia előadásaiból. 2017, Budapest
 • Előadások
  Oláh, J.,Koronczai, B. : How does religiosity affect your life? Gender differences among young adults - A qualitative, explorative study. International Association for the Psychology of Religion Annual Conference, Gdansk, PO, 2019.09.02. Oláh, J.: Gender-specific spirituality - Mental health relationship among Hungarian adolescents. Society for Personal and Social Psychology Annual Meeting, Psychology of Religion and Spirituality Pre-Conference, US, OR, Portland 07.02.2019 Oláh J.: Spiritualitás és vallásosság hatásai a jóllétre serdülők körében. XIX. Eötvös Konferencia, Budapest (The effect of spirituality and religiousness on adolescents well-being.) 21.04.2018 Erdélyi, B., Oláh, J.: Magyar serdülők spiritualitásának és vallásosságának multidimenziós vizsgálata. XV. Jedlik Ányos Szakmai Napok:,Veszprém (Multidimensional investigation of adolescents spiritual and religious beliefs in Hungary) 19.04.2018 Szabó, Zs., Oláh, J., Miasnikov, G., Mészáros, N. : Nem tudom, mi kárpótolhatná a magyar nemzet lelkét a 20. századért- kollektív áldozati hiedelmek. Hungarian Psychological Association XXIV. Scientic Congress (talk) 03.06. 2017 Oláh, J. & Miasnikov, G.: Hogyan áldozat a magyar?- A kollektív áldozati hiedelmek kvalitatív vizsgálata. ,,Változó világ, változó társadalom interdiszciplináris hallgatói konferencia. ,,Changing world, changing society interdisciplinary student conference (How Hungarian is a victim? Investigation of the Hungarian collective victim-beliefs) (talk) 11.05.2017 Oláh, J. : Miként áldozat a magyar?- A kollektív áldozati hiedelmek kvalitatív vizsgálata nemzetközi minták tükrében. XVIII. Eötvös Konferencia. -XVIII. Eotvos Conference- interdisciplinary student conference 28. 04. 2017
Magnified Grass

Fordulj hozzám bizalommal!

bottom of page