top of page
273007197_1134257780656415_5154671192314409892_n.jpg

Tepliczky Csilla 

melinda_Picture5.gif
Oláh Julianna | Online Ingyenes Pszichológiai Konzultáció | Égisz Pszichológia Műhely


Pszichológusi munkám során a célom, hogy segítséget nyújtsak olyan személyek számára, akik megakadtak az életük valamely területén, és úgy érzik, az ebből fakadó nehézségeik megértésében és megoldásában szükségük lenne egy külső szempontra. Klienseimmel egy bizalmon alapuló munkakapcsolat kialakítására törekszem, a tanácsadás célját közösen, a kliens hozott problémáját és szükségleteit szem előtt tartva határozzuk meg. Úgy gondolom, mindenkiben ott rejlik a válasz az elakadásaira, és ehhez az útkereséshez igyekszem segítő társként, támaszként jelen lenni.
 

​Úgy hiszem, minden tanácsadási folyamat egyedi, így mindig a hozott problémának és a kliens személyiségének megfelelően választom ki az alkalmazott módszereket mind a sportpszichológiai, mind az egyéni pszichológiai tanácsadás során.

​Magyar nyelven vállalok klienseket.

Szakmai háttér

Az érdeklődésem a gimnázium utolsó éveiben fordult a pszichológia felé, kezdetben az önismeretben és a személyiség fejlesztésében rejlő hatalmas lehetőségek motiváltak. Mindig is foglalkoztatott a sport pszichológiai oldala, a sikeres sportolók pszichés jellemzői, és az a képesség, hogy versenyhelyzetben is a teljesítményük legjavát nyújtsák. Így miután a gimnáziumi éveim során elhatároztam, hogy a pszichológiát választom hivatásomnak, hamar ezen viszonylag új és speciális irányzat került az érdeklődésem középpontjába. 2019-ben végeztem az ELTE Tanácsadás és Iskolapszichológia szakirányú mesterképzésén, 2021-ben pedig a Testnevelési Egyetemen sportszakpszichológusi képzettséget szereztem.
 

​Munkám során iskolapszichológusként tapasztalatot gyűjtöttem kamaszokkal és fiatal felnőttekkel egyéni és csoportos iskolapszichológiai tanácsadás keretein belül.
2020 óta Employee Assistance Program keretén belül vállalati dolgozók személyes jóllétét támogatom rövid, néhány alkalmas tanácsadásban. 
Emellett 2020 óta dolgozom mind egyéni, mind csapatsportolókkal egyéni sportpszichológiai felkészítés kereteiben.

 

Az alábbi területeken tudok segíteni:

 • sportkarrier támogatása

 • munkahelyi konfliktusok, kiégés, stresszkezelés

 • párkapcsolati nehézségek

 • önbizalomhiány, önkifejezés, identitás

 • Szakmai elismerések
  Új Nemzeti Kiválóság Program 2017 Új Nemzeti Kiválóság Program 2018 Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (korábbi nevén Köztársasági Ösztöndíj) 2019 Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (korábbi nevén Köztársasági Ösztöndíj) 2017
 • Publikációk
  Oláh J., Koronczai B.: Gender differences in the relationship between religion/spirituality, well-being and depression [Nemi különbségek a vallásosság és spiritualitás jólléttel és depresszióval való kapcsolatában]. Psychiatria Hungarica, 2020 Oláh, J. (2019). ,, Mindezek ellenére se hagynám el a hitemet - Vallásosság és spiritualitás észlelt előnyeiről és hátrányairól kibontakozó felnőttkorban.l ["In spite of all this, I would not abandon my faith "- About the perceived advantages and disadvantages of spirituality/religiousness in emerging adulthood.] in Adsumus XVIII. - Tanulmányok a XX. Eötvös Konferencia előadásaiból, 2020, Budapest Oláh, J. : Spiritualitás és vallásosság kapcsolata a jólléttel serdülők körében [Link between spirituality/religiousness and well-being among adolescents] in Adsumus XVII. - Tanulmányok a XIX. Eötvös Konferencia előadásaiból. 2019, Budapest Oláh J., Erdélyi B.: Serdülők depressziós tünetei és jólléte a spiritualitás és vallásosság vonatkozásában. [Depressive symptoms, well-being, and spirituality among adolescent students] in X. Studia Ignatiana. 2018, Budapest Oláh, J. : Megküzdési mechanizmusok sclerosis multiplex esetén [Defense mechanisms in multiplex sclerosis] in X. Studia Ignatiana. 2018, Budapest Oláh, J. : Hogyan áldozat a magyar? A magyar kollektív áldozati hiedelmek kvalitatív vizsgálata nemzetközi minták tükrében. [How can we be a victim? National comparative qualitative research of the Hungarian collective victim-beliefs] in Juhász D., Farkas F., Szűcs B. (eds.): Adsumus XVI. - Tanulmányok a XVIII. Eötvös Konferencia előadásaiból. 2017, Budapest
 • Előadások
  Oláh, J.,Koronczai, B. : How does religiosity affect your life? Gender differences among young adults - A qualitative, explorative study. International Association for the Psychology of Religion Annual Conference, Gdansk, PO, 2019.09.02. Oláh, J.: Gender-specific spirituality - Mental health relationship among Hungarian adolescents. Society for Personal and Social Psychology Annual Meeting, Psychology of Religion and Spirituality Pre-Conference, US, OR, Portland 07.02.2019 Oláh J.: Spiritualitás és vallásosság hatásai a jóllétre serdülők körében. XIX. Eötvös Konferencia, Budapest (The effect of spirituality and religiousness on adolescents well-being.) 21.04.2018 Erdélyi, B., Oláh, J.: Magyar serdülők spiritualitásának és vallásosságának multidimenziós vizsgálata. XV. Jedlik Ányos Szakmai Napok:,Veszprém (Multidimensional investigation of adolescents spiritual and religious beliefs in Hungary) 19.04.2018 Szabó, Zs., Oláh, J., Miasnikov, G., Mészáros, N. : Nem tudom, mi kárpótolhatná a magyar nemzet lelkét a 20. századért- kollektív áldozati hiedelmek. Hungarian Psychological Association XXIV. Scientic Congress (talk) 03.06. 2017 Oláh, J. & Miasnikov, G.: Hogyan áldozat a magyar?- A kollektív áldozati hiedelmek kvalitatív vizsgálata. ,,Változó világ, változó társadalom interdiszciplináris hallgatói konferencia. ,,Changing world, changing society interdisciplinary student conference (How Hungarian is a victim? Investigation of the Hungarian collective victim-beliefs) (talk) 11.05.2017 Oláh, J. : Miként áldozat a magyar?- A kollektív áldozati hiedelmek kvalitatív vizsgálata nemzetközi minták tükrében. XVIII. Eötvös Konferencia. -XVIII. Eotvos Conference- interdisciplinary student conference 28. 04. 2017
Oláh Julianna | Online Ingyenes Pszichológiai Konzultáció | Égisz Pszichológia Műhely

Fordulj hozzám

bizalommal!

bottom of page